Być może słyszała/eś kiedyś o coachingu, ale nie do końca rozumiesz czym jest coaching, na czym polega i w czym coaching może Ci pomóc? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj ten artykuł.


Coaching to proces, w którym coach towarzyszy klientowi w osiągnięciu określonych celów, rozwijaniu umiejętności i potencjału oraz radzeniu sobie z wyzwaniami w życiu zawodowym lub osobistym. Jest to interaktywny proces, który obejmuje regularne spotkania między coachem a klientem. Lubię mówić, że ten proces przypomina drogę. Drogę do rozwoju, celu, mety (czymkolwiek ta met dla klienta jest), którą klient i coach idą razem. Jednak to klient nadaje jej rytm, kierunek i moc. Coach daje odpowiednie narzędzia i pomaga spojrzeć na tę drogę z szerszej perspektywy.

Na czym polega coaching?

Coaching może dotyczyć różnych obszarów życia, takich jak kariera zawodowa, zarządzanie czasem, umiejętności przywódcze, życie osobiste, zdrowie i fitness, relacje międzyludzkie, work-life balance, samopoznanie itp. W zależności od potrzeb klienta spotkania mogą skupić się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, rozwiązywaniu problemów, opracowaniu strategii działania lub stawianiu i realizowaniu celów.

Podczas sesji coachingowych coach stawia otwarte, pogłębiające pytania, słucha uważnie klienta i pomaga mu odkryć własne pomysły, rozwiązania i cele. Coach może również dostarczać informacji, narzędzi i technik, które pomagają klientowi zdobyć nowe perspektywy, rozwijać umiejętności i podejmować efektywne działania. Coach jednak nie udziela rad, bowiem głównym założeniem coachingu jest to, że klient jest ekspertem od siebie samego. Ma potencjał, odpowiedzi i rozwiązania w sobie. 

____

Szukasz coacha? Jeśli stawiasz na swój rozwój osobisty, jesteś otwarty na pracę z wizualizacjami i pytaniami pogłębiającymi/transformującymi – zapraszam na sesję coachingową ze mną.

_________

Jaki jest cel coachingu?

Celem coachingu jest to, aby klient przede wszystkim zauważył, że ma w sobie moc, że jest samodzielny i sam potrafi odnaleźć odpowiednie dla niego rozwiązania. Coach jest poniekąd narzędziem, dzięki któremu klient jest w stanie odkryć swoją siłę i przestać pytać zewnętrzny świat o rady, czy opinie. Klient po procesie coachingowym podejmuje decyzje samodzielnie i ma większe zaufanie do siebie i do swojej wewnętrznej mądrości.

Poza tym celem jest wspieranie klienta w osiąganiu określonych celów, rozwijaniu umiejętności i potencjału oraz radzeniu sobie z wyzwaniami. Oto kilka głównych celów coachingu:

  1. Osiąganie celów: Coaching pomaga klientom ustalić i osiągnąć konkretne cele w różnych obszarach życia. Coach pomaga klientowi zidentyfikować, jakie cele są dla niego istotne i wspiera go w opracowaniu strategii działania, rozwiązaniu problemów i realizacji tych celów.
  2. Rozwój umiejętności: Coaching pomaga klientom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w różnych obszarach życia. Coach wspiera klienta w identyfikowaniu obszarów, w których chce się rozwijać, i pomaga mu opracować plany działania, zdobyć nowe perspektywy i wykorzystać swój potencjał.
  3. Samoświadomość i odkrywanie własnego potencjału: Coaching zachęca klientów do pogłębiania samoświadomości i odkrywania swojego potencjału. Coach wspiera klienta w identyfikowaniu swoich wartości, przekonań, mocnych stron i obszarów, w których może się rozwijać. Pomaga klientowi zobaczyć swoje zasoby i możliwości, które mogą prowadzić do osobistego wzrostu i sukcesu.
  4. Rozwiązywanie problemów i przezwyciężanie wyzwań: Coaching pomaga klientom radzić sobie z trudnościami, przeciwnościami i wyzwaniami, z jakimi się spotykają. Coach towarzyszy klientowi w zidentyfikowaniu przeszkód, szukaniu alternatywnych rozwiązań, opracowywaniu strategii działania i podejmowaniu efektywnych kroków w celu przezwyciężenia tych wyzwań.
  5. Zwiększanie efektywności i samodyscypliny: Coaching wspiera klientów w zwiększaniu swojej efektywności, organizacji czasu, zarządzaniu priorytetami i budowaniu zdrowych nawyków. Coach pomaga klientowi opracować plany działania, strukturyzować zadania i utrzymać motywację do kontynuowania wysiłków w kierunku osiągania celów.

Ważne jest, aby pamiętać, że cele coachingowe są indywidualne i zależą od potrzeb i oczekiwań klienta. Coach wspiera klienta w jego własnym procesie rozwoju i dąży do tego, aby klient osiągnął satysfakcję i sukces w wybranych obszarach życia. Ważnym elementem coachingu jest zaufanie i poufność. Coach tworzy bezpieczne i wspierające środowisko, w którym klient może być otwarty, dzielić się trudnościami i eksperymentować z nowymi pomysłami.

Warto zaznaczyć, że coaching nie jest terapią, doradztwem ani szkoleniem. Choć coach może wykorzystywać elementy tych dziedzin, to głównym celem coachingu jest towarzyszenie klientowi w jego własnym procesie rozwoju i osiąganiu celów.

 

Poznaj mój podcast

„W głąb siebie” – Dagmara Sobczak

Przejdź do podcastu